Grundregeln har varit, sedan sekelskiftet, att alla har rätt till att plocka bär och vistas i skogen. Det var dock först 1940 som allemansrätten etablerades. Allemansrätten skrevs sedan in i Sveriges grundlag år 1994. Kort förklarat innebär den att alla personer bör ha tillgång till naturen så länge de visar varsamhet och hänsyn. Det finns dock en del du bör tänka på när du beger dig ut i naturen och vid de olika aktiviteterna. Det finns aktiviteter som går att betrakta i den så kallade gråzonen om de följer riktlinjerna/reglerna inom allemansrätten eller inte, till exempel organiserad ridning och bärföretag som hyrt in plockare.

Dessa saker är dock sådant som är viktigt att känna till:

Eldning

Så länge det inte finns någon risk för spridning eller markskada, skada för växter eller djur är det tillåtet att elda. Eldningsförbud kan dock införas ifall vädret är ovanligt torrt. Håll därför koll på detta i det område du befinner dig. I naturreservat och nationalparker kan det finnas särskilda eldningsregler.

Tältning

Att tälta i naturen är tillåtet under enstaka dygn. Det viktigaste är att det inte skadar naturen eller stör markägaren. Gäller det flera tält rekommenderas det alltid att du frågar markägaren om lov. Precis som för eldning kan särskilda regler gälla för nationalparker och reservat vid tältning.

Vattenområden

Badstränder ska även vara tillgängliga för alla personer, förutom om det är en tomtstrand. Varsamhet gäller och det är viktigt att naturen inte skadas. Allemansrätten gäller dessutom på vatten, du får övernatta i båt ett dygn eller så, om så önskas.

Relaterade inlägg