Ett naturreservat är kort förklarat ett skyddat naturområde som anses vara särskilt värdefullt. Det finns över 5000 naturreservat i Sverige. De flesta områden finns i eller runt fjällen. Anledningen till att naturreservat skapats beror på att så många naturområden förstörts i samband med urbaniseringen.

Hos Aftonbladet kan du läsa mer om Sveriges naturreservat och tips på vad du kan se när du besöker dessa.

Naturreservat är viktiga, inte bara för att skydda naturen, utan även för att bevara naturens biologiska mångfald. Det finns vissa arter som skyddas och bevaras tack vare naturreservat. Exempel på skyddade områden kan vara skärgårdsmiljöer, vattendrag och skogar. Ytterligare en anledning till naturreservatens existens är för att friluftslivet ska säkras. Flera av de tillgängliga områdena är därför perfekta platser för en rad aktiviteter.

Det viktigaste du bör tänka på om du ska besöka ett naturreservat är att allemansrätten inte gäller i flera av de skyddade områdena. Bestämmelserna kan skilja sig åt en hel del, till exempel vad gäller tältning och att göra upp eld. Ta därför reda på vad som gäller innan du besöker platsen. Det finns ofta skyltar i området, annars kan du kontakta kommunen eller länsstyrelsen.

Relaterade inlägg