Korv och dricka är inte dumt - Foto: Rebecca Haglund